Càirdeas (Kinship)
Càirdeas (Kinship)

24th April 2021

24th Giblean 2021

Brian Ó hEadhra & Fionnag NicChoinnich

Brian Ó hEadhra & Fionnag NicChoinnich

Brian Ó hEadhra & Fionnag NicChoinnich perform songs from their new album CÀIRDEAS.
The performance features contributions from family and friends who have joined Brian and Fionnag on their musical journey over the years.

Brian Ó hEadhra agus Fionnag NiChoinnich a’ seinn òrain bhon chlàr ùr aca, CÀIRDEAS.
Bidh a’ chuirm-chiùil a’ toirt thabhartasan thugaibh bho theaghlach is caraidean, a tha air a bhith air turas ciùil Brian agus Fionnag thar nam bliadhnaichean.