Music

Music

Ceòl

Upcoming events
Ri teachd
SRADAGAN NA SRÀIDE / STREET SPARKS
SRADAGAN NA SRÀIDE / STREET SPARKS
SRADAGAN NA SRÀIDE
28 May 2022, CCA Glasgow
28 Cèitean 2022, CCA Glaschu
Marcas Mac an Tuairneir
Ross Whyte
DLÙ
Marcas Mac an Tuairneir
Ross Whyte
DLÙ
Two phenomenally talented artists making a profound impression on the contemporary Gaelic scene will perform a powerful set of...
Two phenomenally talented artists making a profound impression on the contemporary Gaelic scene will perform a powerful set of...
Radio

Radio

Rèidio

Ceòl is Craic - 12 May 2022
Ceòl is Craic - 12 Cèitean 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
This week Dr Robert chats to Kathleen MacInnes.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Videos

Videos

Bhideothan

Explore the video archives to enjoy our latest online events and experience the video diaries of Murdo L.

 

Rannsaich na tasglannan bhidio gus tlachd a ghabhail às na tachartasan as ùire air-loidhne againn, agus cuir eòlas air leabhraichean-latha bhidio Murdo L.

Film

Film

Film

Club Film is a year-round programme of events complementing our main music performances. Join us for screenings of a range of Gaelic films and documentaries (with English subtitles). Films are preceded by a Gaelic learners’ conversation group. Beginners and more fluent speakers are all welcome!

Club Film events are free and held in the CCA Cinema.

Next:  
Tuesday, 19.04.2022

Is e prògram de thachartasan fad na bliadhna a th’ ann an Club Film a tha a’ comh-lìonadh ar prìomh thachartasan ciùil.

Thigibh còmhla rinn airson sgrìonaidhean de raon de fhilmichean is aithriseachdan ann an Gàidhlig (le fo-thiotalain Beurla) fhaicinn. Bidh buidheann còmhraidh do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a’ gabhail àite ro na filmichean. Tha fàilte ro luchd-tòiseachaidh agus luchd-labhairt nas fhileanta uile!

Tha tachartasan Club Film an-asgaidh agus air an cumail ann an Taigh-dhealbh an CCA.

An ath: Dimàirt 19.04.2022