Music

Music

Ceòl

Upcoming events
Ri teachd
Ceòl is CRACKER!
Ceòl is CRACKER!
Ceòl is CRACKER!
10 December 2022, CCA
10 Dùbhlachd 2022, CCA
Winter approaching, tax rises, climate change, electricity bills, food banks and Hull 802 still in the Clyde shipyard - and if that's not enough Christmas is coming!

Music, craic and comedy in the company of Murdo L.
Geamhradh dorcha, cìsean a’ dol suas, atharrachadh na gnàth-shìde, cunntasan dealan, bancaichean-bìdh agus Hull 802 fhathast ann an Gàrradh Chluaidh - agus mur a bheil sin gu leòr tha an Nollaig a’ tighinn!

Ceòl, craic agus comadaidh ann an cuideachd Murdo L.
Videos

Videos

Bhideothan

Explore the video archives to enjoy our latest online events and experience the video diaries of Murdo L.

 

Rannsaich na tasglannan bhidio gus tlachd a ghabhail às na tachartasan as ùire air-loidhne againn, agus cuir eòlas air leabhraichean-latha bhidio Murdo L.

Film

Film

Film

Club Film is a year-round programme of events complementing our main music performances. Join us for screenings of a range of Gaelic films and documentaries (with English subtitles). Films are preceded by a Gaelic learners’ conversation group. Beginners and more fluent speakers are all welcome!

Club Film events are free and held in the CCA Cinema.

Next:  Dùthchas / Home  Tuesday  08.11.2022

Is e prògram de thachartasan fad na bliadhna a th’ ann an Club Film a tha a’ comh-lìonadh ar prìomh thachartasan ciùil.

Thigibh còmhla rinn airson sgrìonaidhean de raon de fhilmichean is aithriseachdan ann an Gàidhlig (le fo-thiotalain Beurla) fhaicinn. Bidh buidheann còmhraidh do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a’ gabhail àite ro na filmichean. Tha fàilte ro luchd-tòiseachaidh agus luchd-labhairt nas fhileanta uile!

Tha tachartasan Club Film an-asgaidh agus air an cumail ann an Taigh-dhealbh an CCA.

An ath-fhilm: Dùthchas  Dimàirt  08.11.2022