Music

Music

Ceòl

Upcoming gigs
Ri teachd
Ceòl is Craic @ Celtic Connections
Ceòl is Craic @ Celtic Connections
Ceòl is Craic @ Celtic Connections
27th January 2024, CCA
27th Faoilleach 2024, CCA
ADWAITH
TEUD
GABBA
ADWAITH
TEUD
GABBA
Adwaith are a Welsh language indie rock band from Carmarthen.
TEUD is a collaboration between fiddlers; Claire Frances MacNeil, Shona Masson and Jamie MacDonald.
Gabba, is a Sámi band from Norway.
Is e còmhlan Cuimreach indi roc à Carmarthen a th’ ann an Adwaith.
Tha TEUD na cho-obrachadh eadar fìdhlearan; Claire Frances NicNèill, Shona Masson agus Jamie Dòmhnallach.
Fad na slighe à Nirribhigh, tha an còmhlan Gabba.
Radio

Radio

Rèidio

Listen to this week's show!
Listen to this week's show!
Ceòl is Craic - 07 Dec 23
7th December 2023
7th Dùbhlachd 2023
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.


Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Latest Gig

Latest Gig

Latest Gig

Latest videos
Latest videos
Club Film

Club Film

Club Film

Upcoming Films
Upcoming Films
We have no films scheduled at present
Please check back for updates