Radio

Rèidio

Ceòl is Craic @ Celtic Music Radio is our weekly broadcast featuring the best of new Gaelic music alongside an eclectic mix of jazz, electronica, Americana, world music and much more.

Join regular presenters Jamie, Babs and Dr Robert to share their unique take on the contemporary and traditional music scene.

Is e ar craoladh seachdaineach a th’ ann an Ceòl is Craic @ Celtic Music Radio a bhios a’ nochdadh a’ chiùil as fheàrr ann an ceòl Gàidhlig ùr còmhla ri measgachadh taghte de jazz, electronica, Americana, ceòl an t-saoghail agus mòran a bharrachd.

Thigibh agus èistibh ri ar liùbhraichean cunbhalach, Seumaidh, Babs agus an Dr Raibeart gus com-pàirteachadh sa chleas air leth aca an lùib saoghal ciùil co-aimsireil is traidiseanta.

 

Ceòl is Craic - 19 May 2022
Ceòl is Craic - 19 Cèitean 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Playlist
 • Mr Jukebox by Joshua Hedley
 • A Chid’s Guide to Good and Evil by The West Coast Pop Art Experimental Band
 • Wonderful by Kinnaris Quintet
 • Topknot by Cornershop
 • Moving by Supergrass
 • Frank Herbert by Klaus Schulze
 • Baby Chicken by Jill Jackson
 • Cò Leig a-mach Thu by Peat and Diesel
 • Through The Darkness of Your Life by Astrid
 • Lucky Star by Flamango Bay
 • Shenandoah by Hannah Reid
 • The Blacksmith by Anchorsong
Liosta-cluich
 • Mr Jukebox by Joshua Hedley
 • A Chid’s Guide to Good and Evil by The West Coast Pop Art Experimental Band
 • Wonderful by Kinnaris Quintet
 • Topknot by Cornershop
 • Moving by Supergrass
 • Frank Herbert by Klaus Schulze
 • Baby Chicken by Jill Jackson
 • Cò Leig a-mach Thu by Peat and Diesel
 • Through The Darkness of Your Life by Astrid
 • Lucky Star by Flamango Bay
 • Shenandoah by Hannah Reid
 • The Blacksmith by Anchorsong