Upcoming Gigs
Upcoming Gigs

Sradagan na Sràide
Sradagan na Sràide
Sradagan na Sràide
2nd August 2024, CCA
2nd Lùnastal 2024, CCA
Robbie Anndra MacLeòid, Kapil Seshasayee & Friends
Special guest Susannah Stark
Robbie Anndra MacLeòid, Kapil Seshasayee & Caraidean
Aoigh Sònraichte Susannah Stark
Sradagan na Sràide is a five-year collaboration between Ceòl is Craic and Comhairle nan Leabhraichean (Gaelic Books Council) to provide a platform for the best musical and literary talents in Scottish/Gaelic arts to create a new collection of Gaelic songs for today’s urban Gael.
Is e co-obrachadh còig-bliadhna a th’ ann an Sradagan na Sràide eadar Ceòl is Craic agus Comhairle nan Leabhraichean, gus àrd-ùrlar a thoirt do na tàlantan ciùil is litreachais as fheàrr ann an ealain Ghàidhlig na h-Alba agus cruinneachadh ùr de òrain Ghàidhlig a chruthachadh do Ghàidheil bhailtean-mòra an latha an-diugh.