Music

Ceòl

Oidhche Americana
Oidhche Americana
Oidhche Americana
24 September 2022, CCA Glasgow
24 Sultain 2022, CCA Glasgow
Willie Campbell
Iain 'Costello' Maciver
Iain 'Spanish' Mackay
Awkward Family Portraits
Evie Waddell
Willie Caimbeul
Iain ‘Costello’ MacÌomhair
Iain ‘Spanish’ Mackay
Awkward Family Portraits
Evie Waddell
Oidhche Americana celebrates the historic connections between traditional Gaelic song and Americana / Roots music.
Tha Oidhche Americana a’ comharrachadh nan ceanglaichean eachdraidheil eadar òrain Ghàidhlig thraidiseanta agus ceòl Americana / Freumhan.