Upcoming Gigs
Upcoming Gigs

Ceòl is Craic @ Celtic Connections
Ceòl is Craic @ Celtic Connections
Ceòl is Craic @ Celtic Connections
27th January 2024, CCA
27th Faoilleach 2024, CCA
ADWAITH
TEUD
GABBA
ADWAITH
TEUD
GABBA
Adwaith are a Welsh language indie rock band from Carmarthen.

TEUD is a collaboration between fiddlers; Claire Frances MacNeil, Shona Masson and Jamie MacDonald.

Gabba, is a Sámi band from Norway.
Is e còmhlan Cuimreach indi roc à Carmarthen a th’ ann an Adwaith.

Tha TEUD na cho-obrachadh eadar fìdhlearan; Claire Frances NicNèill, Shona Masson agus Jamie Dòmhnallach.

Fad na slighe à Nirribhigh, tha an còmhlan Gabba.