Club Film ‘Dùthchas / Home’
Club Film 'Dùthchas'

8th November 2022, CCA Cinema

8th Samhain 2022, CCA Cinema

“Tha e mar gun robh thu ann fiùs mun do rugadh thu”

“It’s as though you were here, before you were even born”

Dùthchas / Home is a poignant, touching and emotive documentary exploring what it meant to people, especially women, to have to leave the island of their birth. The film reflects the effect this had on the Gaelic language and culture of the Hebridean Island of Berneray.

The film features previously unseen Kodachrome 8mm archive footage of everyday life on the island through the 60s and 70s.

A specially composed soundtrack by Donald Shaw draws inspiration from the rich tradition of Gaelic songs and melodies.

 

6.30pm: GUIR! In association with Glaschu Beo / Glasgow Life we are screening a collection of experimental Gaelic short films introduced by the film makers themselves.

7.30pm: Dùthchas / Home

The screening will be followed by a special Q&A session with the film’s co-director Kirsty MacDonald.

Club Film events are free and are held in the CCA Cinema.

 

“Tha e mar gun robh thu ann fiùs mun do rugadh thu”

Is e aithriseachd fhaireachdainneil dhrùidhteach a th’ ann an Dùthchas, a tha a’ rannsachadh na bha e a’ ciallachadh do dhaoine, gu h-àraid boireannaich, gun robh aca ri eilean am breith agus an àraich fhàgail. Tha am film a’ meòrachadh air a’ bhuaidh a bha aig an seo air a’ Ghàidhlig agus a cultar ann an Eilean Bheàrnaraigh ann an Innse Gall.  Tha am film a’ nochdadh phìosan de fhilm tasglainn Kodachrome 8mm nach fhacas a-riamh roimhe mun bheatha air an eilean tro na 60an agus 70an. Tha trac-fuaime air a chumadh a dh’aon ghnothaich le Dòmhnall Seaghach, a’ tarraing brosnachadh bho thraidisean beairteach de dh’òrain is de fhuinn Ghàidhlig.

6.30f: GUIR! Ann an co-bhonn le Glaschu Beo, bidh sinn a’ sgrionadh cruinneachadh de fhilmichean goirid Gàidhlig deuchainneil, air an cur an aithne leis na dèanadairean fhilmichean fhèin.

7.30f: Dùthchas

Bidh an sgrionadh air a leantainn le seisean de Cheist is Freagairt le co-stiùiriche an fhilm Kirsty NicDhòmhnaill.

Tha tachartasan Club Film an-asgaidh agus air an cumail ann an Taigh-dhealbh an CCA.