CLUB FILM ‘Sam Henry / Saol ‘s Saothar’ 
CLUB FILM ‘Sam Henry / Saol 's Saothar’ 

21st January 2020, CCA Cinema

21st Faoilleach 2020, Taigh-dhealbh CCA

 

 

‘Sam Henry / Saol ‘s Saothar’, BBC ULSTER

This documentary charted the unique story of Coleraine man Sam Henry and his monumental Ulster song collection, “Songs of the People”, featuring interviews and performances from leading singers and folklorists.

Irish Gaeilge with English subtitles.

 

‘Sam Henry / Saol ‘s Saothar’, BBC ULSTER
Tha am fiolm aithriseach seo ag innse na sgeulachd fa leth mun fhear à Coleraine, Sam Henry agus an cruinneachadh tomadach aige de dh’òrain à Uladh, “Songs of the People”. Tha am fiolm a’ taisbeanadh agallamhan agus ghnìomhaidhean bho sheinneadairean air leth agus sheanchaidhean.

‘S ann ann an Gaeilge a tha am fiolm le fo thiotalan anns a’ Ghàidhlig.