Conversation Group
Buidheann Còmhraidh

21st April 2020, CCA Cinema

21st Giblean 2020, CCA Taigh-dhealbh

Our Club Film events are preceded by a Gaelic learners’ conversation group. Beginners and more fluent speakers are all welcome!

Bidh buidheann còmhraidh do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a’ gabhail àite ro na filmichean. Tha fàilte ro luchd-tòiseachaidh agus luchd-labhairt nas fhileanta uile!