Foscadh
Foscadh

17th January 2023, CCA

17th Faoilleach 2023, CCA

 

Foscadh

Director: Sean Breathnach

Cert: 16

Running Time: 1 hr 33 mins

CCA Cinema.  Free entry

Set in rural Connemara Foscadh tells the story of John Cunliffe, a reclusive and childlike young farmer who is forced to engage with the wider world when his mother dies and he inherits the family homestead. This award winning Gaeilge language film was selected to represent Ireland at 2022’s Oscars.

We will be delighted to welcome writer / director Seán Breatnach who will give an introduction to the film and take part in a Q&A session after the screening.

We will also be showing Co-oighreachd, A short film by Seán Breathnach, starring young Gaels from Muile~Mull and An Cheathrú Rua~Carraroe (Ireland) and celebrating shared language and culture. With support from Bòrd na Gàidhlig (Colmcille).

6.30pm:   Join us for a Gaelic learners conversation group.

7.10pm:   Co-oighreachd / Comhoidhreacht / Inheritance

7.30pm:   Foscadh screening (Irish Gaeilge with English subtitles)

9.00pm: Q&A session with writer / director Seán Breatnach

Foscadh / Fasgadh

Stiùiriche: Sean Breathnach

Teisteanas: 16

Ùine ruith: 1 u 33 mion

Taigh-dhealbh CCA: Cead a-steach an-asgaidh

Stèidhichte ann an sgìre dhùthchail Chonamàra, tha Foscadh ag innse na sgeulachd aig John Cunliffe, tuathanach òg aonraganach is neo-chiontach a dh’fheumas conaltradh a dhèanamh ris an t-saoghal mhòr nuair a bhàsaicheas a mhàthair agus a thig an oighreachd thuige mar dhìleab. Chaidh am film seo ann an Gaeilge a thaghadh gus Èirinn a riochdachadh aig na h-Oscaran ann an 2022.

Bidh sinn fìor thoilichte fàilte bhlàth a chur air an sgrìobhaiche / stiùiriche Seán Breathnach, a bheir seachad fiosrachadh mun fhilm agus a ghabhas pàirt ann an seisean Q&A às dèidh an sgrionaidh.

Ro làimh, film goirid ùr leis an stiùiriche Èireannach ainmeil Seán Breathnach anns a bheil Gàidheil òga à Muile agus An Cheathrú Rua ann an Èirinn a’ comharrachadh co-dhualchas. Le taic o Bhòrd na Gàidhlig (Colmcille). Air a stiùireadh le Seán Breathnach.

6.30f:  Thigibh nar cuideachd sa bhuidheann còmhraidh do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.

7.10f:   Co-oighreachd / Comhoidhreacht / Inheritance

7.30f:   Sgrionadh air Foscadh (Gaeilge le fo-thiotalain ann am Beurla)

9.00f:  Seisean Q&A leis an sgrìobhaiche / stiùiriche Seán Breathnach