GAELICTRONICA
GAELICTRONICA

13th March 2021

13th Màrt 2021

Ceòl is Craic hosted the very first performance by pioneering Gaelic / electronica duo WHYTE back in 2016. This year’s Gaelictronica event marked the release of Ross and Alasdair’s eagerly awaited third album MAIM.

 

 

Thug Ceòl is Craic aoigheachd don chiad choileanadh a-riamh a chuir am buidheann Gàidhlig / electronica WHYTE air àrd-ùrlar air ais ann an 2016. Bidh tachartas Gaelictronica na bliadhna-sa a’ comharrachadh foillseachadh air an trìtheamh clàr aig Ross agus Alasdair, MAIM, ris a bheil fiughair mhòr.