GAELS LE CHÉILE
GAELS LE CHÉILE

18th September 2021, CCA

18th Sultain 2021, CCA

Gráinne Holland, Marit & Rona, Paddy Callaghan Trio

Gráinne Holland, Marit & Rona, Paddy Callaghan Trio

Ceòl is Craic’s return to the CCA stage!

GAELS LE CHÉILE on 18th September was our first live gig since March 2020 and the very first post-lockdown music event at Glasgow’s CCA.

Gráinne Holland joined us for her first solo appearance at Ceòl is Craic. Belfast-born Gráinne has released three critically acclaimed albums and has carved out a career as a traditional Gaeilge singer, broadcaster and teacher. For this event she was joined by Eamon McElholm (Solas, Stockton’s Wing) on guitar and Emma Robinson on flute and whistle.

Marit Fält and Rona Wilkie meld tunes and songs to create a new music that’s uplifting, daring, harmonious, playful and borderless, ranging from evocative near-classical movements through elegant polskas to buoyant reels, brought to life by Rona’s multi-personality fiddle playing and Marit’s breath-taking mastery of the versatile låtmandola.

Paddy Callaghan is a virtuoso button accordion player who has appeared at countless festivals in Scotland, Ireland, the USA and throughout Europe. Paddy is Glasgow-born but draws musical inspiration from his strong family ties to Ireland’s Donegal area.

 

 

Tilleadh Ceòl is Craic gu àrd-ùrlar san CCA!

B’ e GAELS LE CHÈILE air 18 Sultain a’ chiad tachartas beò againn on Mhàrt 2020, agus a’ chiad tachartas ciùil às dèidh a’ ghlasaidh ann an CCA Ghlaschu.

Thàinig Gráinne Holland còmla rinn na h-aonar airson a’ chiad uair aig Ceòl is Craic. Tha Gráinne, a rugadh ann am Béal Feirste, air trì clàran fhoillseachadh a choisinn àrd-chliù, agus tha i air dreuchd-beatha a stiùireadh dhi fhèin mar sheinneadair Gaeilge traidiseanta, craoladair agus neach-teagaisg. Aig an tachartas seo, bha Eamon McElholm na cuideachd (Solas, Stockton’s Wing) air giotàr agus Emma Robinson air an duiseal agus an fhìdeag.

Bidh Marit Fält agus Rona Wilkie a’ cothlamadh fhuinn agus òrain gus ceòl ùr a chruthachadh a tha togarrach, dàna, ceòlmhor, cleasach, agus gun chrìochan, le measgachadh bho ghluasadan cuimhneachail faisg air a bhith clasaigeach troimhe gu polcathan grinn agus ruidhlichean aighearach, air an toirt beò leis a’ chluiche fìdhle ioma-phearsanta aig Rona agus àrd-sgil smaoineachail Marit leis an låtmandola iol-chomasach.

Tha Paddy Callaghan na chluicheadair bogsa-ciùil ainmeil a tha air nochdadh aig iomadach fèis ann an Alba, Èirinn, na Stàitean Aonaichte agus air feadh na Roinn Eòrpa. Rugadh Paddy ann an Glaschu ach tha e a’ tarraing a bhrosnachadh ciùil bho a bhannan làidir teaghlaich ann an Dún na nGall ann an Èirinn.