Iorram (Boat Song)
Iorram

22nd August 2023, CCA Cinema 6.30pm

22nd Lùnastal 2023, CCA Cinema 6.30f

The first cinema documentary entirely in Scots Gaelic, Iorram (Boat Song) is a lyrical portrait of the fishing community in Scotland’s Outer Hebrides, past and present.

Director Alastair Cole takes the audience on an immersive journey into the heart of a thousand-year-old community, blending observational footage shot over the past three years with archive sound recordings of stories and songs from the mid-20thcentury, set to an original score by acclaimed folk musician Aidan O’Rourke.

6.30pm: Join us for a Gaelic learners conversation group before the film screening.

7.30pm: First, in partnership with the annual FilmG competition, we’ll be screening two award-winning short films

7.45pm: ‘Iorram (Boat Song)

9.15pm: Gillebride MacMillan will talk about the creative process behind the making of the film and will give a live performance of songs included in the soundtrack.

A’ chiad film aithriseachd gu tur ann an Gàidhlig, tha Iorram na dhealbh liriceach air Innse Gall, an-diugh agus an-dè. Tha an Stiùiriche, Alastair Cole, a’ toirt an luchd-amhairc air turas-bogaidh a-steach do chridhe coimhearsnachd a tha air maireadh 1,000 bliadhna, a’ measgachadh clàran fuaim tasglainn de ghuthan bhon t-àm a dh’fhalbh le iomhaighean de bheatha nan eilean san latha an-diugh agus ceòl ùr air a chruthachadh leis an neach-ciùil cliùiteach, Aidan O’Rourke.

6.30f: Thigibh còmhla rinn don bhuidheann luchd-ionnsachaidh airson cearcall còmhraidh ro na filmichean.

7.30f: An toiseach, ann an com-pàirteachas leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ sgrìonadh dà fhilm goirid a bhuannaich duaisean.

7.45f: ‘Iorram’

9.15f: Bidh Gillebride Mac IlleMhaoil a’ còmhradh mun phròiseas chruthachail air cùlaibh an dèanaimh air an fhilm agus bheir e gnìomhadh beò seachad de dh’òrain a tha air a’ chlàr-fhuaime.