Ocaidich / Improvise! - Obair / Work!
Ocaidich! - Obair!

12th November 2022, CCA

12th Samhain 2022, CCA

Glasgow Improvisers Orchestra
Margaret Bennett
Martin Green
Ruairidh Gray
Brian Hartley

Orcastra Ocaidichean Ghlaschu
Mairead Bennett
Màrtainn Green
Ruairidh Gray 
Brian Hartley

Ceòl is Craic joins forces with Glasgow Improvisers Orchestra to present a unique event inspired by traditional Gaelic work songs.

Glasgow Improvisers Orchestra is made up of  the cream of musicians from Glasgow’s jazz, classical, folk, rock and avant garde music scenes. For this special performance they will be joined by a talented group of guest artists.

Margaret Bennett is an iconic Scottish singer, folklorist and tradition bearer.

Martin Green is an award winning musician and composer. He is best known as one third of internationally renowned folk band Lau.

Ruairidh Gray is a hugely talented young Gaelic singer and musician from South Uist.

Completing the line up is interactive video artist and film maker Brian Hartley.

Tha Ceòl is Craic a’ tighinn an cuideachd Orcastra Ocaidichean Ghlaschu gus com-pàirteachadh ann an tachartas air leth le òrain obrach traidiseanta Gàidhlig aig a chridhe.

Tha Orcastra Ocaidichean Ghlaschu air a dhèanamh suas den tàlant as fheàrr de cheòladairean bho shaoghal ciùil Ghlaschu a thaobh jazz, clasaigeach, tuath-cheòl, roc agus avant garde. Nar cuideachd airson an tachartais shònraichte seo, bidh buidheann tàlantach de luchd-ciùil air aoigheachd.

‘S e seinneadair, trusaiche beul-aithris agus seanchaidh fìor chliùiteach a th’ ann am Mairead Bennett.

Tha Màrtainn Green air duaisean a chosnadh mar cheòladair agus mar sgrìobhaiche-ciùil. Tha e aithnichte gu h-àraid mar bhall den chòmhlan Lau, a choisinn cliù gu nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Tha Ruairidh Gray à Uibhist a Deas a’ cosnadh cliù agus a’ tighinn am bàrr mar sheinneadair agus mar neach-ciùil.

Tha Brian Hartley na neach-ealain bhidio eadar-obrachail agus na fhilmeadair.