Oidhche Americana / Roots
Oidhche Americana / Roots

14th September 2019, CCA Glasgow

14th Sultain 2019, CCA Glaschu

Willie Campbell, Ando Glaso Collective,
Dòl Eoin Mackinnon

Willie Campbell, Ando Glaso Collective,
Dòl Eoin Mackinnon

OIDHCHE AMERICANA / ROOTS was a celebration of the historic cultural connections between traditional Gaelic song and Americana / Roots music.

Willie Campbell is widely regarded as one of Scotland’s finest singer songwriters. For our celebration of Americana and Roots music Willie will be playing some old favourites and premiered brand new material.

Ando Glaso Collective is a new musical collaboration featuring the cream of Scottish Gaelic and Roma vocal and instrumental talent. Ando Glaso is a Glasgow based organisation devoted to forging links between Roma and Scottish culture.

Dòl Eoin Mackinnon is an actor, writer and film-maker but for Oidhche Americana / Roots he returned to his first love: the Rock’n’Roll and Country songs he was inspired by as a child. Dòl Eoin payed a special tribute to the late, great Tom Sloss, Gaelic / Country crossover artist from South Uist.

 

Bha OIDHCHE AMERICANA / FREUMHAN na comharradh air na ceanglaichean cultarach eadar òrain Ghàidhlig thraidiseanta agus ceòl Americana / Freumhan.

Tha Willie Campbell aithnichte fad’ is farsaing mar aon de na sgrìobhaichean òrain as fheàrr a th’ againn. Airson ar comharradh air ceòl Americana agus Freumhan, bha Willie a’ cluich cuid den stuth as aithne dhuinn còmhla ri stuth ùr-nodha cuideachd.

Is e co-obrachadh ciùil ùr a bh’ ann an Ando Glaso Collective san robh na guthan is ionnsramaidean as fheàrr ann an ceòl Gàidhlig agus Roma a’ nochdadh. Tha Ando Glaso stèidhichte ann an Glaschu agus tha iad dealasach mu dheidhinn ceanglaichean a thogail eadar cultar Albannach agus Roma.

’S e cleasaiche, sgrìobhadair agus dèanadair fhilmichean a th’ ann an Dòl Eoin Mackinnon ach airson Oidhche Americana / Roots, bha e a’ tilleadh gu a chiad mhiann: Rock’n’Roll agus na h-òrain Tuath-cheòl a bhrosnaich e na òige. Bha Dòl Eoin a’ dèanamh moladh sònraichte air an t-seinneadair Ghàidhlig / Country à Uibhist a Deas, Tom Sloss nach maireann.