Oidhche Americana
Oidhche Americana

24th September 2022, CCA Glasgow

24th Sultain 2022, CCA Glasgow

Willie Campbell
Iain 'Costello' Maciver
Iain 'Spanish' Mackay
Awkward Family Portraits
Evie Waddell

Willie Caimbeul
Iain ‘Costello’ MacÌomhair
Iain ‘Spanish’ Mackay
Awkward Family Portraits
Evie Waddell

Oidhche Americana was a celebration of the historic connections between traditional Gaelic song and Americana / Roots music.

We were delighted to present, playing together in Glasgow for the first time, the Hebridean ‘super-group’ of Willie Campbell, Iain ‘Costello’ Maciver and Iain ‘Spanish’ Mackay.

These three fantastic performers delighted a capacity audience with a mix of new compositions, old favourites and a selection of Country classics!

Awkward Family Portraits combine Rock ‘n’ Roll, Rockabilly, Jazz and Western Swing to create their own unique sound. Especially for Oidhche Americana the band joined forces with Gaelic singer Evie Waddell to create a barnstorming selection of Bluegrass influenced tunes.

 

Tha Oidhche Americana a’ comharrachadh nan ceanglaichean eachdraidheil eadar òrain Ghàidhlig thraidiseanta agus ceòl Americana / Freumhan.

Tha sinn air leth toilichte am buidheann ainmeil à Innse Gall sa bheil Willie Caimbeul, Iain ‘Costello’ MacÌomhair agus Iain ‘Spanish’ MacAoidh a thoirt thugaibh, ’s iad a’ cluich còmhla ann an Glaschu airson a’ chiad uair.

Thàinig Willie Caimbeul gu aire dhaoine an toiseach anns na 1990an, ’s e an lùib a’ chòmhlain indie-roc, Astrid. Tha e air a dhol air adhart a’ dèanamh mòran chuairtean air feadh an t-saoghail mar neach-gnìomhaidh aon-neach agus a’ stiùireadh Open Day Rotation.

Tha Iain ‘Costello’ MacÌomhair air a bhith an sàs gu mòr ann an saoghal ciùil air leth Gàidhlig / Tuath-cheòl airson mòran bhliadhnaichean.

Tha Iain ‘Spanish’ MacAoidh na sheinneadair is na sgrìobaiche òrain stèidhichte ann an Leòdhas, le obair a tha a’ còmhdach measgachadh de ghnèithean.

Tha Awkward Family Portraits a’ cothlamadh Rock ‘n’ Roll, Rockabilly, Jazz agus Western Swing gus am fuaim sònraichte fhèin a chruthachadh. Airson na h-Oidhche Americana a-mhàin, bidh an còmhlan a’ cumail taic ris an t-seinneadair Ghàidhlig,  Evie Waddell, gus taghadh brìgheil de fhuinn fo bhuaidh Bluegrass a chruthachadh.

Dorsan fosgailte 7.30f.