Film

Film

Club Film is a year-round programme of events complementing our main music performances.

Join us for screenings of a range of Gaelic films and documentaries (with English subtitles). Films are preceded by a Gaelic learners’ conversation group. Beginners and more fluent speakers are all welcome!

Club Film events are free and are held in the CCA Cinema.

Next film:  Tuesday 08.11.2022

 

 

Is e prògram de thachartasan fad na bliadhna a th’ ann an Club Film a tha a’ comh-lìonadh ar prìomh thachartasan ciùil. 

Thigibh còmhla rinn airson sgrìonaidhean de raon de fhilmichean is aithriseachdan ann an Gàidhlig (le fo-thiotalain Beurla) fhaicinn. Bidh buidheann còmhraidh do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a’ gabhail àite ro na filmichean. Tha fàilte ro luchd-tòiseachaidh agus luchd-labhairt nas fhileanta uile!

Tha tachartasan Club Film an-asgaidh agus air an cumail ann an Taigh-dhealbh an CCA.

An ath fhilm: Dimàirt 08.11.2022