Ceòl is Craic
9th December 2021
9th Dùbhlachd 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
2nd December 2021
2nd Dùbhlachd 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
25th November 2021
25th Samhain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
22nd November 2021
22nd Samhain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
11th November 2021
11th Samhain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
4th November 2021
4th Samhain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. 'Song of the Week' is the latest release by Ceòl is Craic regulars IMLÉ.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
28th October 2021
28th Dàmhair 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. 'Song of the Week' is 'Cailleach Mhor Stadhlaigh' by Màírí Macmillan and is taken from her recently released album ‘Gu Deas’.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Màiri Nic 'Ille Mhaoil a tha 'Òran na Seachdaine'. Tha an trac seo, 'Cailleach Mhòr Stadhlaigh', a' tighinn bhon chlàr ùr aice 'Gu Deas'. 
Ceòl is Craic
22nd October 2021
22nd Dàmhair 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. This week Dr Robert chats with Gaelic singer Deirdre Graham.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. An t-seachdain seo, tha an Dotair Raibeart a' còmhradh ris an t-seinneadair Ghàidhlig, Deirdre Ghreumach.
Ceòl is Craic
14th October 2021
14th Dàmhair 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is by Ainsley Hamill.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
7th October 2021
7th Dàmhair 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.