Ceòl is Craic
7th March 2024
7th Màrt 2024
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
29th February 2024
29th Gearran 2024
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
22nd February 2024
22nd Gearran 2024
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
15th February 2024
15th Gearran 2024
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
8th February 2024
8th Gearran 2024
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
On this week's show Dr Robert chats with Gaelic singer Arthur Cormack.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
1st February 2024
1st Gearran 2024
Ceòl is Craic @ Celtic Music Radio will be taking a break for the next two weeks. Jamie & Dr Robert will be back on air on Thursday 8th February.
In the meantime here are some some of our favourite tracks from last year.
Bidh Ceòl is Craic @ Celtic Music Radio a’ gabhail beagan fois thar an dà sheachdain a tha romhainn. Bidh Jamie agus an Dr Robert air ais air an èadhar air Diardaoin 8 Gearran.
San eadar-ama, faodaidh sibh cuid de na tracan as fheàrr leibh bho an-uiridh a lorg agus a chluinntinn air làrach-lìn Ceòl is Craic.
Ceòl is Craic
25th January 2024
25th Faoilleach 2024
Ceòl is Craic @ Celtic Music Radio will be taking a break for the next two weeks. Jamie & Dr Robert will be back on air on Thursday 8th February.
In the meantime here are some some of our favourite tracks from last year.
Bidh Ceòl is Craic @ Celtic Music Radio a’ gabhail beagan fois thar an dà sheachdain a tha romhainn. Bidh Jamie agus an Dr Robert air ais air an èadhar air Diardaoin 8 Gearran.
San eadar-ama, faodaidh sibh cuid de na tracan as fheàrr leibh bho an-uiridh a lorg agus a chluinntinn air làrach-lìn Ceòl is Craic.
Ceòl is Craic
18th January 2024
18th Faoilleach 2024
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
11th January 2024
11th Faoilleach 2024
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
4th January 2024
4th Faoilleach 2024
Happy New Year from all the team at Ceòl is Craic Radio Show.


Bliadhna Mhath Ùr bho a h-uile duine anns an sgioba air a' phrògram rèidio aig Ceòl is Craic.