Radio Archive

Radio Archive

Ceòl is Craic - 16 December 2021
Ceòl is Craic - 16 Dùbhlachd 2021
Join Babs and Dr Robert as they play their festive favourites and take a look back at top tracks of 2021.
Thigibh an cuideachd Babs agus an Dr Raibeart ’s iad a’ cluich nan òran Nollaig as fheàrr leibh agus a’ coimhead air ais air na tracan a b’ ainmeile ann an 2021.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 9 December 2021
Ceòl is Craic - 9 Dùbhlachd 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 2 December 2021
Ceòl is Craic - 2 Dùbhlachd 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 25 November 2021
Ceòl is Craic - 25 Samhain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 22 November 2021
Ceòl is Craic - 22 Samhain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 11 November 2021
Ceòl is Craic - 11 Samhain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 4 November 2021
Ceòl is Craic - 4 Samhain 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. 'Song of the Week' is the latest release by Ceòl is Craic regulars IMLÉ.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 28 October 2021
Ceòl is Craic - 28 Dàmhair 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. 'Song of the Week' is 'Cailleach Mhor Stadhlaigh' by Màírí Macmillan and is taken from her recently released album ‘Gu Deas’.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Màiri Nic 'Ille Mhaoil a tha 'Òran na Seachdaine'. Tha an trac seo, 'Cailleach Mhòr Stadhlaigh', a' tighinn bhon chlàr ùr aice 'Gu Deas'. 
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 22 October 2021
Ceòl is Craic - 22 Dàmhair 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. This week Dr Robert chats with Gaelic singer Deirdre Graham.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. An t-seachdain seo, tha an Dotair Raibeart a' còmhradh ris an t-seinneadair Ghàidhlig, Deirdre Ghreumach.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 14 October 2021
Ceòl is Craic - 14 Dàmhair 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is by Ainsley Hamill.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis