Radio Archive

Radio Archive

Ceòl is Craic - 18 February 2022
Ceòl is Craic - 18 Gearran 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 10 February 2022
Ceòl is Craic - 10 Gearran 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 20 January 2022
Ceòl is Craic - 20 Faoilleach 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 13 January 2022
Ceòl is Craic - 13 Faoilleach 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 6 January 2022
Ceòl is Craic - 6 Faoilleach 2022
Happy New Year to all our listeners from Jamie and Dr Robert.
Bliadhna Mhath Ùr dha a h-uile duine anns an luchd-èisteachd againn bho Sheumaidh agus bhon Dotair Raibeart.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 30 December 2021
Ceòl is Craic - 30 Dùbhlachd 2021
Happy New Year to all our listeners from Jamie and Dr Robert.
Bliadhna Mhath Ùr dha a h-uile duine anns an luchd-èisteachd againn bho Sheumaidh agus bhon Dotair Raibeart.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 24 December 2021
Ceòl is Craic - 24 Dùbhlachd 2021
Join Babs and Dr Robert as they play their festive favourites and take a look back at top tracks of 2021.
Thigibh an cuideachd Babs agus an Dr Raibeart ’s iad a’ cluich nan òran Nollaig as fheàrr leibh agus a’ coimhead air ais air na tracan a b’ ainmeile ann an 2021.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 16 December 2021
Ceòl is Craic - 16 Dùbhlachd 2021
Join Babs and Dr Robert as they play their festive favourites and take a look back at top tracks of 2021.
Thigibh an cuideachd Babs agus an Dr Raibeart ’s iad a’ cluich nan òran Nollaig as fheàrr leibh agus a’ coimhead air ais air na tracan a b’ ainmeile ann an 2021.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 9 December 2021
Ceòl is Craic - 9 Dùbhlachd 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 2 December 2021
Ceòl is Craic - 2 Dùbhlachd 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis