Ceòl is Craic
6th May 2021
6th Cèitean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. This week Dr Robert features tracks from ‘Stitching Small Tears -A Vancouver Electronic Music Compilation’.
Song of the Week is by Lumison, the latest project from Inyal’s Hamish Macleod.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Air prògram na seachdain seo, tha an Dotair Raibeart a' taisbeanadh thracaichean bho 'Stitching Small Tears - A Vancouver Electronic Music Compilation'.
'S ann le Lumison a tha 'Òran na Seachdaine', am pròiseact as ùire aig Hamish MacLeòid bhon chòmhlan Inyal.
Ceòl is Craic
29th April 2021
29th Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
This week, Jamie chats with singer / songwriter Anna Leyden who has recorded two new songs specially for the radio show.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
An t-seachdain seo, tha Seumaidh a' còmhradh ri seinneadair is sgrìobhaiche Anna Leyden a tha air dà òran ùr a chlàradh gu sònraichte son a' phrògraim rèidio.
Ceòl is Craic
22nd April 2021
22nd Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
'Song of the Week' is by Diane Cannon and was recorded for our Gaels Le Chéile online event.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Diane Cannon a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a clàradh son an tachartais air-loidhne againn, Gaels le Chèile.

Ceòl is Craic
15th April 2021
15th Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is another new track from Ceòl is Craic regulars IMLÉ.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S e 'Òran na Seachdaine' trac ùr eile bhon chòmhlan, IMLÉ, a bhios a nochdadh gu cunbhalach air a' phrògram aig Ceòl is Craic.
Ceòl is Craic
8th April 2021
8th Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is by Welsh post punk band Adwaith and was recorded specially for our Gaels Le Chéile event in January.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S ann leis a' chòmhlan post punc às a' Chuimrigh, Adwaith, a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh gu sònraichte son an tachartais againn, Gaels le Chèile, anns an Fhaoilleach.
Ceòl is Craic
2nd April 2021
2nd Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert for their 'April Fools' special. On this week's show they actually do play prog rock and puirt à beul!
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
25th March 2021
25th Màrt 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is from the new album by Ceòl is Craic favourite Ainsley Hamill.Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
19th March 2021
19th Màrt 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is a brand new track from Ceòl is Craic regulars IMLÉ.


Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S e trac ùr-nodha a th' ann an 'Òran na Seachdaine' bhon chòmhlan IMLÉ a bhios a' nochdadh aig tachartasan Ceòl is Craic gu cunbhalach.
Ceòl is Craic
11th March 2021
11th Màrt 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.


Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
4th March 2021
4th Màrt 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week: Alistair MacDonald & Mairi McGillivray - ‘A Phiuthrag 's a Phiuthar’
Gaelictronica 09.03.2019
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Òran na Seachdaine: Alistair MacDonald & Mairi McGillivray - ‘A Phiuthrag 's a Phiuthar’
Gaelictronica 09.03.2019