Ceòl is Craic
4th November 2019
4th Samhain 2019
On this week's programme, Dr Robert chats to Iain MacLeod, the famous television producer, about his early life in Barvas. They also speak about Iain's favourite music and his work in television and film.
Air prògram na seachdain seo, tha an Dotair Raibeart agus Iain MacLeòid, an riochdaire-telebhisein ainmeil, a' còmhradh mu a bheatha thràth ann am Barabhas. Tha iad cuideachd a' bruidhinn mun cheòl as fheàrr le Iain agus mun obair aige ann an telebhisean agus fiolm.
Ceòl is Craic
29th October 2019
29th Dàmhair 2019
Ceòl is Craic
21st October 2019
21st Dàmhair 2019
Ceòl is Craic
14th October 2019
14th Dàmhair 2019
Ceòl is Craic
8th October 2019
8th Dàmhair 2019
Ceòl is Craic
30th September 2019
30th Sultain 2019
Ceòl is Craic
23rd September 2019
23rd Sultain 2019
Ceòl is Craic
16th September 2019
16th Sultain 2019
Ceòl is Craic
9th September 2019
9th Sultain 2019
Ceòl is Craic
2nd September 2019
2nd Sultain 2019