Ceòl is Craic
19th January 2023
19th Faoilleach 2023
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.

Thigibh còmhla ri Jamie agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
12th January 2023
12th Faoilleach 2023
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.

Thigibh còmhla ri Jamie agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
5th January 2023
5th Faoilleach 2023
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.

Thigibh còmhla ri Jamie agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
29th December 2022
29th Dùbhlachd 2022
Join Jamie and Dr Robert as they took a look back at their favourite gigs and tracks from 2022
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart is iad a' coimhead air-ais air na cuirmean-ciùil agus na tracaichean as fheàrr leotha ann an 2022.
Ceòl is Craic
22nd December 2022
22nd Dùbhlachd 2022
Join Jamie and Dr Robert for their Christmas special!
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart airson prògram sònraichte na Nollaige aca!

Ceòl is Craic
15th December 2022
15th Dùbhlachd 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.

Thigibh còmhla ri Jamie agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
8th December 2022
8th Dùbhlachd 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.


Thigibh còmhla ri Jamie agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
30th November 2022
30th Samhain 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Thigibh còmhla ri Jamie agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
24th November 2022
24th Samhain 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.

Thigibh còmhla ri Jamie agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
Ceòl is Craic
17th November 2022
17th Samhain 2022
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.


Thigibh còmhla ri Jamie agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.