Radio Archive

Radio Archive

Ceòl is Craic - 13 May 2021
Ceòl is Craic - 13 Cèitean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. Song of the Week is by Whyte and was recorded specially for our Gaelictronica event earlier this year.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 6 May 2021
Ceòl is Craic - 6 Cèitean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul. This week Dr Robert features tracks from ‘Stitching Small Tears -A Vancouver Electronic Music Compilation’.
Song of the Week is by Lumison, the latest project from Inyal’s Hamish Macleod.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. Air prògram na seachdain seo, tha an Dotair Raibeart a' taisbeanadh thracaichean bho 'Stitching Small Tears - A Vancouver Electronic Music Compilation'.
'S ann le Lumison a tha 'Òran na Seachdaine', am pròiseact as ùire aig Hamish MacLeòid bhon chòmhlan Inyal.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 29 April 2021
Ceòl is Craic - 29 Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
This week, Jamie chats with singer / songwriter Anna Leyden who has recorded two new songs specially for the radio show.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
An t-seachdain seo, tha Seumaidh a' còmhradh ri seinneadair is sgrìobhaiche Anna Leyden a tha air dà òran ùr a chlàradh gu sònraichte son a' phrògraim rèidio.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 22 April 2021
Ceòl is Craic - 22 Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
'Song of the Week' is by Diane Cannon and was recorded for our Gaels Le Chéile online event.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul. 'S ann le Diane Cannon a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a clàradh son an tachartais air-loidhne againn, Gaels le Chèile.

now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 15 April 2021
Ceòl is Craic - 15 Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is another new track from Ceòl is Craic regulars IMLÉ.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S e 'Òran na Seachdaine' trac ùr eile bhon chòmhlan, IMLÉ, a bhios a nochdadh gu cunbhalach air a' phrògram aig Ceòl is Craic.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 8 April 2021
Ceòl is Craic - 8 Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is by Welsh post punk band Adwaith and was recorded specially for our Gaels Le Chéile event in January.
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S ann leis a' chòmhlan post punc às a' Chuimrigh, Adwaith, a tha 'Òran na Seachdaine' agus bhathar a' clàradh gu sònraichte son an tachartais againn, Gaels le Chèile, anns an Fhaoilleach.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 2 April 2021
Ceòl is Craic - 2 Giblean 2021
Join Jamie and Dr Robert for their 'April Fools' special. On this week's show they actually do play prog rock and puirt à beul!
Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 25 March 2021
Ceòl is Craic - 25 Màrt 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is from the new album by Ceòl is Craic favourite Ainsley Hamill.Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 19 March 2021
Ceòl is Craic - 19 Màrt 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.
Song of the Week is a brand new track from Ceòl is Craic regulars IMLÉ.


Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
'S e trac ùr-nodha a th' ann an 'Òran na Seachdaine' bhon chòmhlan IMLÉ a bhios a' nochdadh aig tachartasan Ceòl is Craic gu cunbhalach.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 11 March 2021
Ceòl is Craic - 11 Màrt 2021
Join Jamie and Dr Robert on the show that plays everything from prog rock to puirt à beul.


Thigibh còmhla ri Seumaidh agus an Dotair Raibeart air a' phrògram a chluicheas a h-uile rud bho prog roc gu puirt à beul.
now playing
a' cluich a-nis