Radio Archive

Radio Archive

Ceòl is Craic - 3 December 2019
Ceòl is Craic - 3 Dùbhlachd 2019
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 26 November 2019
Ceòl is Craic - 26 Samhain 2019
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 18 November 2019
Ceòl is Craic - 18 Samhain 2019
On this week’s show, Jamie and Dr Robert play their usual eclectic mix of tracks and look forward to forthcoming gigs and festivals.
Air prògram na seachdain seo, tha Seumas agus an Dotair Raibeart a' cluich a' mheasgachaidh roghainnich àbhaistich aca de phuirt agus a' coimhead air adhart ri cuirmean-ciùil agus fèisean san àm ri teachd.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 11 November 2019
Ceòl is Craic - 11 Samhain 2019
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 4 November 2019
Ceòl is Craic - 4 Samhain 2019
On this week's programme, Dr Robert chats to Iain MacLeod, the famous television producer, about his early life in Barvas. They also speak about Iain's favourite music and his work in television and film.
Air prògram na seachdain seo, tha an Dotair Raibeart agus Iain MacLeòid, an riochdaire-telebhisein ainmeil, a' còmhradh mu a bheatha thràth ann am Barabhas. Tha iad cuideachd a' bruidhinn mun cheòl as fheàrr le Iain agus mun obair aige ann an telebhisean agus fiolm.
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 29 October 2019
Ceòl is Craic - 29 Dàmhair 2019
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 21 October 2019
Ceòl is Craic - 21 Dàmhair 2019
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 14 October 2019
Ceòl is Craic - 14 Dàmhair 2019
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 8 October 2019
Ceòl is Craic - 8 Dàmhair 2019
now playing
a' cluich a-nis
Ceòl is Craic - 30 September 2019
Ceòl is Craic - 30 Sultain 2019
now playing
a' cluich a-nis